პანტაპი 40მგ 28 ტაბლეტი

პანტაპი 40მგ 28 ტაბლეტი
Active Ingredient
პანტოპრაზოლი
Usage Areas
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორი