კო-ირდა 150მგ 28 ტაბლეტი

კო-ირდა 150მგ 28 ტაბლეტი
Active Ingredient
ირბესარტანი 01, ჰიდროქლორთიაზიდი 02
Usage Areas
ჰიპერტენზიის სამკურნალო