ირდაპინი 150მგ 28 ტაბლეტი

ირდაპინი 150მგ 28 ტაბლეტი
Active Ingredient
ირბესარტანი 01, ამლოდიპინი 02
Usage Areas
ჰიპერტენზიის სამკურნალო