თიოკასი 30გრ გელი

თიოკასი 30გრ გელი
Active Ingredient
თიოკოლხიკოზიდი 01, დექსკეტოპროფენი 02
Usage Areas
მიორელაქ 01, არასტერ 02, ტკივილგ 03, გარე 04