ვეზიფიქსი 5მგ 30 ტაბლეტი

ვეზიფიქსი 5მგ 30 ტაბლეტი
Active Ingredient
სოლიფენაცინი 01
Usage Areas
ქოლინერგული რეცეპტორების ანტაგონისტი