აბიზოლი 5 მგ 28 ტაბლეტი

აბიზოლი 5 მგ 28 ტაბლეტი
Active Ingredient
არიპიპრაზოლი
Usage Areas
სხვა ანტიფსიქოზური საშუალებები