კო-ირდა 150მგ 28 ტაბლეტი

კო-ირდა 150მგ 28 ტაბლეტი
Активный Компонент
ირბესარტანი 01, ჰიდროქლორთიაზიდი 02
Области Использования
ჰიპერტენზიის სამკურნალო