თიოზიდი 8მგ 20 ტაბლეტი

თიოზიდი 8მგ 20 ტაბლეტი
Активный Компонент
თიოკოლხიკოზიდი
Области Использования
მიორელაქსანტი