ულტროქსი 20 მგ 28 ტაბლეტი

ულტროქსი 20 მგ 28 ტაბლეტი
Активный Компонент
როზუვასტატინი
Области Использования
ჰმგ-კოА რედუქტაზას ინჰიბიტორები