ტაილოლფენ ჰოთი 12 პაკეტი

ტაილოლფენ ჰოთი 12 პაკეტი
Активный Компонент
პარაცეტ 01, ქლორფენირმალეატი 02, ფენილეფრ 03
Области Использования
გრიპის 01, გაციების 02 სიმპტომებისთვის