პანტაპი 40მგ 28 ტაბლეტი

პანტაპი 40მგ 28 ტაბლეტი
Активный Компонент
პანტოპრაზოლი
Области Использования
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორი