ირდაპინი 300მგ 28 ტაბლეტი

ირდაპინი 300მგ 28 ტაბლეტი
Активный Компонент
ირბესარტანი 01, ამლოდიპინი 02
Области Использования
ჰიპერტენზიის სამკურნალო