თიოკასი 30გრ გელი

თიოკასი 30გრ გელი
Активный Компонент
თიოკოლხიკოზიდი 01, დექსკეტოპროფენი 02
Области Использования
მიორელაქ 01, არასტერ 02, ტკივილგ 03, გარე 04