ვეზიფიქსი 5მგ 30 ტაბლეტი

ვეზიფიქსი 5მგ 30 ტაბლეტი
Активный Компонент
სოლიფენაცინი 01
Области Использования
ქოლინერგული რეცეპტორების ანტაგონისტი