ეტოდინი SR 600მგ 14 ტაბლეტი

ეტოდინი SR 600მგ 14 ტაბლეტი
Активный Компонент
ეტოდილაკი 01
Области Использования
ანთებისსაწინააღმდ 01, ტკივილგამაყუჩებელი 02