ეტოდინი ფორტი 400მგ 28 ტაბლეტი

ეტოდინი ფორტი 400მგ 28 ტაბლეტი
Активный Компонент
ეტოდილაკი 01
Области Использования
ანთებისსაწინააღმდ 01, ტკივილგამაყუჩებელი 02