აბიზოლი 5 მგ 28 ტაბლეტი

აბიზოლი 5 მგ 28 ტაბლეტი
Активный Компонент
არიპიპრაზოლი
Области Использования
სხვა ანტიფსიქოზური საშუალებები