ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა

ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა
კომპანია Nobel İlaç-ის მიერ შემოთავაზებული მთელი პროდუქცია შემუშავებულია პროფესიონალების მიერ მეცნიერული მეთოდების დახმარებით. მოცემული პროდუქციის დასამზადებლად გამოიყენება მხოლოდ დამტკიცებული მასალები, კომპონენტები და გამოიყენება შესაბამისი პროცესები და პროცედურები. ჩვენ მიერ დასამუშავებლად შეთავაზებული პროდუქტების დოზა, სისუფთავე და შესაბამისობა გარანტირებულია ხარისხის უზრუნველყოფის საერთაშორისო სისტემით და მითითებულია ეტიკეტზე.

ნობელის ფარმაცევტული წარმოების საშუალებები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყონ მუშაობა მშრომელთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესების შესაბამისად, სამუშაო გარემოს დაცვა, ადამიანური რესურსები და შესაბამისი პრაქტიკა და ფარმაცევტული ინდუსტრიის წესები.

როგორც კომპანია, რომელიც ახორციელებს კარგი საწარმოო პრაქტიკის (GMP) მოთხოვნებს, ჩვენ სწრაფად ვეჩვევით ინდუსტრიაში ტექნოლოგიისა და სტანდარტების ცვლილებებს და ვვითარდებით კვალიფიკაციის ამაღლების პერსონალს. ჩვენ ვმუშაობთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოხდეს ყველა რესურსის ეფექტურად გამოყენება და გავაგრძელოთ გაუმჯობესება მომხმარებელთა კმაყოფილების მხრივ.