ჩვენი მიდგომა კადრების შერჩევისადმი

ჩვენი მიდგომა კადრების შერჩევისადმი
ჩვენი კომპანია დაფუძნებულია პრინციპებზე, რომლებიც აფასებს ჩვენი თანამშრომლების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ხელს უწყობს მათ აქტიურ მინაწილეობას კომპანიის ცხოვრებასა და პირად ზრდაში.

დევიზით „შენ იმსახურებ ამას“ ჩვენი პერსონალი თავს გრძნობს კომპანია Nobel-ის ნაწილად, რომელიც ენთუზიაზმით მოდის სამსახურში, ამაყობს თავისი სამსახურით, სადაც არის მუდმივი განვითარების საშუალება, რითაც წინ მიიწევს კარიერულ კიბეზე.

ჩვენ ვისწრაფვით ვიმუშაოთ ნებისმიერ სფროში თანასწორობის პრინციპის ფარგლებში, მიუხედავად რელიგიისა, ენისა, რასისა, სქესისა და ეთნიკური კუთნილებისა.

ჩვენ ვისწრაფით მუდმივი ცვლილებებისკენ კომპანია Nobel-ში. ჩვენი კომპანია სარგებლობს შესაძლებლობებით, ავლენს მდგრადობას და რწმენას ყველა პროცესის ცვლილებისას, ლახავს წინააღმდეგობებს.

ჩვენ ვიღებთ აქტიურ გადაწყვეტილებებს კომპანიაში Nobel. .ჩვენ ვაზროვნებთ სტრატეგიულად, ვლახავთ გაურკვევლობას. ჩვენ განვსაზღვრავთ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს და ვიღებთ რაციონალურ გადაწყვეტილებებს.

კომპანიაში Nobel ვმუშაობთ შედეგზე ორიენტირებით. ჩვენი კომპანია აკეთებს სწორ დაგეგმარებას და იმუშავებს ალტერნატიულ სცენარს ბაზრის პირობების შესაბამისად. ჩვენ საღად ვაფასებთ და ყოველთვის ვწყვეტთ ჩვენს პრობლემებს.

ჩვენ ვანვითარებთ უნარებს კომპანია Nobel-ში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ კომპანია Nobel-ის თანამშრომელთა კარიერის განვითარებას. ჩვენი კომპანია შესანიშნავად იყენებს კოუჩინგის პრაქტიკას და დამრიგებლობას, იღებს და გასცემს კონსტრუქციულ რჩევებს. ჩვენ ვაჯილდოებთ და წავახალისებთ წარმატებას და ხელს ვუწყობთ ჩვენი თანამშრომლების უწყვეტ სწავლებას.

ჩვენ ვამყარებთ თანამშრომლობას ნობელში. ჩვენი კომპანია ღიად ურთიერთობს პოზიტიურ საქმიან სფეროში, სადაც ყველა თანამშრომელი პატივს სცემს ერთმანეთს.