მარმარა ტექნოკენტ (MARTEK) ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მარმარა ტექნოკენტ (MARTEK) ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ბიოტექნოლოგიების დარგში სამამულო წარმოების რეალიზაციისა და ახალი მოლეკულების შემუშავების მიზნით, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი წარმოადგენს კომპლექსს, რომელმაც შეასრულა GMP / GLP პირობები და დაასრულა TUBITAK Marmara Technopark.

კომპანიამ Nobel İlaç, იკისრა რა მისია „ჯანმრთელობა-უმაღლესი ფასეულობა“, შექმნა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან არსებული ლაბორატორია და ფარმაცევტული ბიოტექნოლოგიების კომპლექსი მაღალტექნოლოგიური წარმოებით და 2x1000ლ სიმძლავრის რეაქტორით. საწარმო მოიცავს ქვედა დინების, ზედა დინების ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავების ლაბორატორიებს, ბიოანალიტიკურ ლაბორატორიებს და აგებულია ფართის ჰიგიენის კლასიფიკაციების მოთხოვნების შესაბამისად, აქვს მოწყობილობა და ინფრასტრუქტურა ყველა სტანდარტის შესასრულებლად, რომლებიც აუცილებელია წელიწადში 4 ახალი პროდუქტის შემუშავებისთვის, GMP სტანდარტების ჩათვლით.

ბიოლოგიური პრეპარატების შემუშავების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კვალიფიციური პერსონალი შედგება როგორც თურქეთის, ისე საზღვარგარეთის მაგისტრის და დოქტორის ხარისხის სწავლულთა დიდი გუნდისგან, რომლებმაც განათლება მიიღეს ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა მოლეკულური ბიოლოგია, გენეტიკა და ბიოინჟინერია. კომპანია Nobel İlaç-ის ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი დაკავებულია არა მხოლოდ ინვესტიციებით ბიომსგავსი წამლების შემუშავებით, არამედ აგრძელებს თავის თავდაპირველ მიზანს წამლების შემუშავებაში, აღწევს მიზანს, ჰქონდეს თურქეთს ღირსეული ადგილი მოცემული დარგის სამყაროში. ამ მიზნის ფარგლებში გრძელდება თურქეთში წამყვან ინსტიტუტებთან და უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის პროექტების განვითარება.

DSО, EMA და FDA მიერ მიღებული სტანდარტების გათვალისწინება ხდება ბიოტექნოლოგიური პრეპარატების შემუშავებისა და წარმოებისას, ხოლო შემუშავებული პრეპარატები იყიდება არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში.