ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტი და ბიოტექნოლოგიები

ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტი და ბიოტექნოლოგიები
კომპანია Nobel İlaç აღიარებს ბიოტექნოლოგიას სტრატეგიულ პრიორიტეტად. 2005 წელს კომპანიამ Nobel İlaç თურქეთის სამამულო ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის პირველმა ჩაატარა ინტერფერონ ალფა ფაზა II-ის კლინიკური გამოკვლევა, გააგრძელა რა თავისი კვლევები ბიოტექნოლოგიის დარგში, რომლებიც საკუთარი კაპიტალით დაიწყო შემდგომი სახელმწიფო მხარდაჭერით.

2015 წელი ნიშნიანი წელია კომპანიისთვის Nobel İlaç და თურქეთისთვის ფარმაცევტულ და ბიოტექნოლოგიურ დარგში. 28 პროექტსა და 21 კომპანიას შორის კომპანია Nobel İlaç არჩეულ იქნა ერთადერთ კომპანიად, რომელმაც მიიღო პროქტი KAMAG 1007 თანხით 10 მილიონი აშშ დოლარი, და ამ პროექტის ფარგლებში ინიცირებულ იქნა პირველი ეროვნული პროექტი ბიოსიმილიარზე (BIOSIM-1). მეცნიერული შემუშავებების ფონდ TÜBİTAK-ისა და უნივერსიტეტ ბილკენტის ერთობლივი მხარდაჭერით 2016 წელს გაშვებულ იქნა რეკომბინანტური პროექტი bi-mAb, რომელიც ბიოტექნოლოგიური ორიგინალური მოლეკულის განვითარების პირველი პროექტია.

კომპანია Nobel İlaç, ასევე, ახორციელებს მაღალი დამატებითი ღირებულების პრეპარატების მხარდაჭერას ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე და ფარავს გარე ვაჭრობის დეფიციტს ფარმაცევტულ სექტორში თურქეთში.

IFC (საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია), რომელიც შედის მყარი ფესვების და 100% ადგილობრივი კაპიტალის მქონე მსოფლიო ბანკის ჯგუფში, მოახდინა 25 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტირება კომპანია Nobel İlaç-ის ბიოტექნოლოგიური ფარმაცევტული წარმოების კომპლექსში. მეცნიერული შემუშავებების ფონდმა ფინანსურად და ტექნიკურად მხარი დაუჭირა ამ საინვესტიციო პროგრამას.

კომპანიამ Nobel İlaç, გარდა ბიომსგავსი ინვესტიციისა, აქცენტირებს რა ორიგინალური მოლეკულია ბიოტექნოლოგიების განვითარებაზე, მიზნად დაისახა როგორც კომპანიის, ისე თურქეთის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა.

ინვესტიციები ფარმაცევტულ ბიოტექნოლოგიურ კომპანია Nobel İlaç-ში შედგება სამეცნიერო-კვლევითი საწარმოო წვლილისგან მოცულობით 10 000 ლ-მდე 3 სხვადასხვა საწარმოში.

კომპანია Nobelilaç, ინვესტიციური მიდგომის წყალობით იმ პროდუქციის წარმოებისადმი, რომელსაც მაღალი დამატებითი მნიშვნელობა გააჩნია ჩვენი ქვეყნის მოთხოვნების პრიორიტეტით, ახორციელებს საწარმოო კომპლექსებში სამამულო პროდუქციის რეალიზაციას ბიოტექნოლოგიის დარგში და ახალი მოლეკულების შემუშავებას, ასრულებს რა ამჟამად TübitakMarmaraTeknopark დანადგარს და უზრუნველყოფს GMP/GLP პირობებს.