შენ იმსახურებ ამას

შენ იმსახურებ ამას
კომპანია Nobel-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობა - ეს ადამიანური რესურსებია. ჩვენ ვაფასებთ თანამშრომლებს და გვჯერა კომპანიის პერსონალის მხარდაჭერის მნიშვნელობის ყველა პროცესში.

კომპანია Nobelİlaç-ის თანამშრომელთა გამოცდილების, კულტურის, სოციალური, გენდერული და თაობითი განსხვავებების ეფექტურად გამოსაყენებლად, მოცემული საკითხი აღიქმება როგორც კორპორატიული კულტურა და არა როგორც საკადრო რესურსების პრობლემა.

ჩვენი კომპანია ისწრაფვის იმისკენ, რომ იყოს ყველაზე პატივსაცემი და საუკეთესო დამსაქმებელი მოცემულ დარგში, იმისთვის, რათა იპოვოს, განავითაროს და შეინარჩუნოს ნიჭიერი თანამშრომლები, მხარი დაუჭიროს მათ ყველაზე მაღალ დონეზე და მისცეს ჩვენს თანამშრომლებს კარგი შესაძლებლობა კარიერული ზრდისთვის.

თანასწორობის პრინციპის ფარგლებში ჩვენ ერთნაირად ვეპყრობით ჩვენს ყველა თანამშრომელს ნებისმიერ ურთიერთობაში მიუხედავად რელიგიისა, ენისა, რასისა, სქესისა და ეთნიკური კუთნილებისა.

ჩვენ ვისწრაფით იმისკენ, რომ კომპანია Nobel გახდეს საუკეთესო სამუშაო ადგილი ჩვენი ყველა თანამშრომლისთვის და პოტენციური კანდიდატებისთვის. 2013 წელს ჩვენ პირველი ნაბიჯები გადავდგით დამსაქმებლის ბრენდის წინსვლის გზაზე, გვესმოდა რა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია თანამშრომელი და მისი მონაწილეობა.

დამსაქმებლის ბრენდის გამოკვლევის შემდეგ, ჩვენი კორპორატიული დევიზის „ჯანმრთელობის მნიშვნელობა“ გათვალისწინებით, ჩვენ დავამყარეთ მუშაობის ახალი პრინციპი „შენ იმსახურებ ამას“, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს დამოკიდებულებას თანამშრომლისადმი.

„მუშაობა საიმედო და მეგობრულ გარემოში, ერთობლივი მუშაობისგან ძალების მიღებით, ღირს ამად“

მოქნილი და ინოვაციური მიდგომის წყალობით, მეცნიერებით გატაცებული ადამიანების მიერ დატოვებული კვალი მომავალში ღირს დახარჯულ ძალისხმევად! ღირს ერთად მუშაობა, რათა განვავითაროთ ჩვენი ნიჭი და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი მეცნიერებაში ენთუზიაზმით და ერთგულებით! ამ გზაზე, რომელიც დავიწყეთ დევიზით „ჯანმრთელობის მნიშვნელობა“, კომპანია Nobel-ის 3000 თანამშრომელი მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ღირს ყველა ძალისხმევად!

„შენ იმსახურებ ამას“