ფუნისტატინი 10000ერთ/მლ 48 დოზა

ფუნისტატინი 10000ერთ/მლ 48 დოზა
აქტიური ნივთიერება
ნისტატინი
გამოყენების ადგილები
არასისტემური კანდიდოზური ინფექციები