ულტროქსი 20 მგ 28 ტაბლეტი

ულტროქსი 20 მგ 28 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
როზუვასტატინი
გამოყენების ადგილები
ჰმგ-კოА რედუქტაზას ინჰიბიტორები