პანტაპი 40მგ 28 ტაბლეტი

პანტაპი 40მგ 28 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
პანტოპრაზოლი
გამოყენების ადგილები
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორი