მეგასეფი 750მგ ი.მ/ი.ვ ფლაკონი

მეგასეფი 750მგ ი.მ/ი.ვ ფლაკონი
აქტიური ნივთიერება
ცეფუროქსიმი
გამოყენების ადგილები
ანტიბიოტიკი 02, II თაობის ცეფალოსპორინი 01