კო-ირდა 150მგ 28 ტაბლეტი

კო-ირდა 150მგ 28 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
ირბესარტანი 01, ჰიდროქლორთიაზიდი 02
გამოყენების ადგილები
ჰიპერტენზიის სამკურნალო