ირდაპინი 150მგ 28 ტაბლეტი

ირდაპინი 150მგ 28 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
ირბესარტანი 01, ამლოდიპინი 02
გამოყენების ადგილები
ჰიპერტენზიის სამკურნალო