ზიტმაკი 200მგ/5მლ 15მლ სუსპენზია

ზიტმაკი 200მგ/5მლ 15მლ სუსპენზია
აქტიური ნივთიერება
აზითრომიცინი
გამოყენების ადგილები
ანტიბიოტიკი 02, მაკროლიდი 01