ვეზიფიქსი 5მგ 30 ტაბლეტი

ვეზიფიქსი 5მგ 30 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
სოლიფენაცინი 01
გამოყენების ადგილები
ქოლინერგული რეცეპტორების ანტაგონისტი