ეტოდინი SR 600მგ 14 ტაბლეტი

ეტოდინი SR 600მგ 14 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
ეტოდილაკი 01
გამოყენების ადგილები
ანთებისსაწინააღმდ 01, ტკივილგამაყუჩებელი 02