ეტოდინი ფორტი 400მგ 28 ტაბლეტი

ეტოდინი ფორტი 400მგ 28 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
ეტოდილაკი 01
გამოყენების ადგილები
ანთებისსაწინააღმდ 01, ტკივილგამაყუჩებელი 02