აბიზოლი 5 მგ 28 ტაბლეტი

აბიზოლი 5 მგ 28 ტაბლეტი
აქტიური ნივთიერება
არიპიპრაზოლი
გამოყენების ადგილები
სხვა ანტიფსიქოზური საშუალებები